Vài lời về Tín hiệu Tùy chọn Miễn phí

bởi Nhà cung cấp Tín hiệu Quyền chọn Nhị phân Độc lập

FOS - Tín hiệu tùy chọn miễn phí. Một dịch vụ tín hiệu "robot" tự động đã được phát triển vào năm 2014 bởi một nhóm các nhà kinh doanh tài chính. Ý tưởng chính là giúp những người giao dịch quyền chọn nhị phân tiết kiệm thời gian phân tích thị trường. Trong vài năm đầu, việc sử dụng nó hoàn toàn miễn phí. Ngày nay, bạn có thể sử dụng nó mà không cần bất kỳ nghĩa vụ, đăng ký hoặc đặt cọc nào. Khái niệm sử dụng các giao dịch có thời gian đóng cố định không ảnh hưởng đến kết quả với độ trễ 120 giây và thậm chí hơn. Nhưng việc loại bỏ sự trì hoãn đó giúp bạn có thêm thời gian để suy nghĩ và phân tích.

Hệ thống được tạo ra theo cách mà nhà giao dịch có nhiều thời gian hơn để phân tích và phản ứng với các điều kiện thị trường. Mặc dù kết quả tổng thể "thấp", người giao dịch được cho là có cơ hội thành công tốt hơn vì có khả năng tham gia giao dịch với giá tốt nhất và lọc ra các tín hiệu sai theo điều kiện thị trường và phân tích cơ bản.

Tất cả những người sử dụng hệ thống phải có kiến thức chuyên sâu về giao dịch trên thị trường tài chính: các chiến lược, phương pháp giao dịch cơ bản, phân tích cơ bản, quản lý rủi ro và tiền tệ, các loại điều kiện thị trường, v.v. Sử dụng một hệ thống không có kiến thức này chắc chắn sẽ dẫn đến mất tiền gửi và phá sản.

Trong trường hợp nhà giao dịch không có kiến thức đó, anh ta vẫn có thể sử dụng hệ thống để nghiên cứu và thực hành trên tài khoản demo.

Ưu điểm của phiên bản trả phí:

  • Không có độ trễ 120 giây
  • Dấu hiệu trực quan về giá hiện tại và điểm vào
  • Khả năng thay đổi giá của các tài sản trong hệ thống. Cá nhân và toàn cầu
  • Khả năng thay đổi ngưỡng giá giao dịch. Cá nhân và toàn cầu. (Có thể ảnh hưởng đến kết quả)

Liên hệ chúng tôi

Chúng tôi sẵn sàng thảo luận và trò chuyện. Nếu bạn có bất kỳ ý tưởng nào về việc thay đổi hệ thống của chúng tôi, nếu bạn có câu hỏi liên quan đến việc sử dụng hệ thống, nếu bạn thấy bất kỳ lỗi nào trên trang web, v.v. vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Phiên bản hiện tại 2.1.031721.21

Được duy trì và quản lý bởi Nhà cung cấp tín hiệu tùy chọn nhị phân độc lập